სასარგებლო ინფორმაცია

რთული ბილეთი #7

თუმცა, არის ორი საკითხი, რომელიც უნდა გადაიჭრას.

მოდით გადავხედოთ წესებს:
34. 11. სატრანსპორტო საშუალებმა შეიძლება გადალახოს ქვეითთა ​​გადასასვლელთან მიახლოებული ან გადასასვლელამდე უშუალოდ გაჩერება მხოლოდ საკმარისად შემცირებული სიჩქარით, რათა უზრუნველყოს დროული გაჩერება გადასასვლელზე ქვეითების გამოჩენის შემთხვევაში. აკრძალულია ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელებზე გადასწრება, თუ მათ გასწვრივ ფეხით მოსიარულეები მოძრაობენ.

პირველ შემთხვევაში ავტორებმა პროცესს უწოდეს "მოძრაობა", ხოლო მეორეში "მანევრი". აქ გასწრების ფორმალური ნიშანი არ არის. ტექსტში არც სიტყვაა, არც დაბრუნების ისარი.

მაგრამ! თუ კარგად დააკვირდებით პირველ კითხვას: შესაძლებელია თუ არა მოძრაობა (ტრანსპორტის მოძრაობა), თუ გადასასვლელზე ფეხით მოსიარულეები არიან?
და მეორე კითხვა: გადაკვეთაზე ფეხით მოსიარულეთა მიმართულებით მანევრირებისას წესებს დაარღვევს?

სხვანაირად პასუხის გაცემა შესაძლებელია?

რთული ბილეთი #7

ავტოსკოლა

სასარგებლო ინფორმაცია