სასარგებლო ინფორმაცია

პირველადი დახმარება #13

მანქანები ყველაზე ხშირად აღჭურვილია ტყვიის ბატარეებით გოგირდის მჟავით, როგორც ელექტროლიტური ხსნარით. ელექტროენერგია წარმოიქმნება ქიმიურად ბატარეაში. ამიტომ, მწარმოებლებს ჯერ არ შეუძლიათ უარი თქვან გოგირდმჟავას გამოყენებაზე. თუ არსებობს ეჭვი, რომ მჟავა შეიძლება მოხვდეს დაზარალებულის ღია კანზე, თქვენ უნდა შეამციროთ მისი კონცენტრაცია სუფთა წყლით.

პირველადი დახმარება #13