სასარგებლო ინფორმაცია

რთული ბილეთი #4

ხშირად ეს კითხვა იწვევს სტუდენტებს დაბნეულობას, რადგან ზოგიერთ საიტზე მთარგმნელი ცვლის ტექსტს „არ აკრძალულია“.
სწორი ვარიანტი აქ არის. საწვრთნელი მანქანა არ უნდა იყოს განთავსებული მაგისტრალზე ან ასეთი გზების შესასვლელ/გასასვლელებზე.

რთული ბილეთი #4

ავტოსკოლა

სასარგებლო ინფორმაცია