სასარგებლო ინფორმაცია

რთული ბილეთი #3

ტრანსპორტით გადატვირთული ქალაქების ქუჩებში შეგიძლიათ იხილოთ მანქანები, რომლებიც ორ რიგში დგანან. ფაქტობრივად, გაჩერება დასაშვებია მხოლოდ ერთ რიგში ტროტუარის პარალელურად. მაგრამ! არის გამონაკლისები, როდესაც უნდა დაიცვათ სურათზე მითითებული გაჩერების მეთოდი. ამ შემთხვევაში, ნიშანი "ზონა" ვრცელდება გზის ორივე მხარეს. ეს განსხვავდება ჩვეულებრივი პარკირებისგან.

რთული ბილეთი #3

ავტოსკოლა

სასარგებლო ინფორმაცია