სასარგებლო ინფორმაცია

რთული ბილეთი #12

ეს ნიშნები საინფორმაციო და საჩვენებელია.

თუ მათ ხედავთ გზის რამდენიმე გადაკვეთის კვეთამდე, უნდა გახსოვდეთ, რომ ისინი მოქმედებს მთელ გზაჯვარედინზე და არა მხოლოდ იმ კვეთაზე, რომლის წინ ისინი დამონტაჟებულია სავალდებულო ნიშნად.

ფუნქცია იგივეა: სადაც ნებადართულია მარცხნივ შემობრუნება, ასევე დასაშვებია შემობრუნება.

რთული ბილეთი #12

ავტოსკოლა

სასარგებლო ინფორმაცია