სასარგებლო ინფორმაცია

პირველადი დახმარება #15

თუ უცხო სხეული შედის სასუნთქ გზებში, უნდა გახსოვდეთ რეანიმაციის პროცედურა და მკაცრად დაიცვას იგი. ეს მდგომარეობა შეიძლება მოხდეს არა მხოლოდ ავარიის დროს, არამედ ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც.

დადექით დაზარალებულის გვერდზე, ერთი ხელით დაუჭირეთ მკერდის ქვეშ, მეორე ხელით დახარეთ მსხვერპლის სხეული წინ, თავი ქვემოთ. მხრის პირებს შორის მიდამოზე ხელის ქუსლით ხუთი მკვეთრი დარტყმა მიაყენეთ. თუ შედეგი უარყოფითია, დადექით უკნიდან, დაიჭირეთ ორივე ხელით ჭიპის ზემოთ, მოხვიეთ ხელები და მკვეთრად დააჭირეთ ხუთჯერ მუცლის არეს შიგნით და ზემოთ.

პირველადი დახმარება #15