სასარგებლო ინფორმაცია

პირველადი დახმარება #14

თუ თვალი დაზიანებულია, აუცილებელია დაზარალებულის რაც შეიძლება მალე გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებაში. კატეგორიულად აკრძალულია ნებისმიერი მოქმედების დამოუკიდებლად შესრულება. თავის პოზიცია უკან უნდა იყოს დახრილი. დაზარალებული წევს ზურგზე. თქვენ არ შეგიძლიათ სხვა რამის წასმა, გარდა სტერილური ხელსახოცისა.

პირველადი დახმარება #14