სასარგებლო ინფორმაცია

პირველადი დახმარება #12

ტრავმული შოკის შემთხვევაში მსხვერპლი ხშირად უმიზეზოდ იწყებს გაყინვას. ამიტომ პირველადი დახმარების გაწევის შემდეგ აუცილებელია მისთვის სითბოს მიწოდება (საბანი ან ტანსაცმლის გადაფარვა). თუ ეს შესაძლებელია, მიეცით თბილი სასმელები.

პირველადი დახმარება #12