სასარგებლო ინფორმაცია

პირველადი დახმარება #11

ცხვირიდან სისხლდენის შემთხვევაში აუცილებელია დაზარალებულს ნახევრად მჯდომარე პოზიცია, თავი წინ დახრილი და ცხვირის ხიდის გაციების უზრუნველყოფა.

პირველადი დახმარება #11