სასარგებლო ინფორმაცია

პირველადი დახმარება #10

სისხლდენის შესაჩერებლად საჭიროა გაიგოთ მისი ტიპი. არტერიული სისხლით, სისხლი გაჯერებულია ჟანგბადით და, შესაბამისად, ნათელი ალისფერი. ამ შემთხვევაში გული ტუმბოს მსგავსად პულსირებით უბიძგებს მას ჭრილობიდან. ჭრილობის ზემოთ გამოიყენება ჰემოსტატიკური ტურნიკი. მნიშვნელოვანია ჩაწეროთ მისი გამოყენების დრო.

ვენური სისხლდენა უფრო მუქია. ჭრილობაზე იდება სახვევი.

პირველადი დახმარება #10