სასარგებლო ინფორმაცია

რთული ბილეთი #6

გასწრება არის ერთი ან რამდენიმე სატრანსპორტო საშუალების წინ გასვლა, რომელიც წინ მოძრაობს იმავე მიმართულებით, დაკავებული ზოლიდან დაბრუნებით და იმავე ზოლში დაბრუნებით.

ხშირად სტუდენტები აღშფოთებულნი არიან, რომ სურათზე ნაჩვენებია ავანსი, მაგრამ ბილეთში პასუხი გასწრებას ჰგავს და ფიქრობენ, რომ პასუხები უნდა დაიმახსოვრონ. არ არის საჭირო გაჭედვა! ფრთხილად უნდა იყოთ. მხატვარი ყოველთვის არ ასახავს მძღოლის მოქმედების გაგრძელებას, მაგრამ კითხვის ტექსტი შეიცავს სიტყვას გასწრება.

რთული ბილეთი #6

ავტოსკოლა

სასარგებლო ინფორმაცია