სასარგებლო ინფორმაცია

პირველადი დახმარება #9

ნებისმიერი დამწვრობისას, თუნდაც საყოფაცხოვრებო დამწვრობისას, შეუძლებელია ჭრილობის დამუშავება ალკოჰოლით, მარილიანი ხსნარით ან ზეთით. ეს არის ყველაზე გავრცელებული შეცდომები ასეთ შემთხვევებში. მხოლოდ სტერილური ხელსახოცი და კანის ზედაპირის გაგრილება.

ნებისმიერი ჭრილობა უნდა დამუშავდეს სადეზინფექციო საშუალებით მხოლოდ კიდეების გასწვრივ. არავითარი სითხე, მით უმეტეს ალკოჰოლის შემცველი, არ უნდა ჩაასხათ ჭრილობებში.


პირველადი დახმარება #9