სასარგებლო ინფორმაცია

პირველადი დახმარება #8

როდესაც კიდური გატეხილია, უნდა გვახსოვდეს, რომ მსხვერპლის ტრანსპორტირება შესაძლებელია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მყარად დამაგრდება, რათა თავიდან აიცილოს დამატებითი დაზიანება.
ნებისმიერი ხელმისაწვდომი მყარი საშუალება შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც იმობილიზაციის საშუალება. სწორი ტოტები, დაფები.
თუ ასეთი საშუალება არ არსებობს, ფეხის მოტეხილობის შემთხვევაში დაზიანებული კიდური უნდა იყოს მიბმული ჯანსაღზე, მათ შორის მოთავსებული ტანსაცმლით.
თუ არ არის მკლავის იმობილიზაცია, მოხრილ მდგომარეობაში იგი მჭიდროდ არის მიბმული მკერდზე შარფით კისერზე.


 

პირველადი დახმარება #8