სასარგებლო ინფორმაცია

პირველადი დახმარება #7

მუცლის დაზიანების შემთხვევაში მსხვერპლმა შეიძლება ბევრი სისხლი დაკარგოს. მათ შორის შიდა სისხლდენის გამო, რომლის ნიშანიც შეიძლება იყოს ტუჩების სითეთრე.

თუ ჭრილობა ღიაა, ტრანსპორტირება შესაძლებელია მხოლოდ ზურგზე დაწოლით, მუხლებზე მოხრილი, თითქოს მენჯის ძვლები მოტეხილი იყოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შინაგანი ორგანოები შეიძლება ამოვარდეს მუცლის ღრუდან.

პირველადი დახმარება #7