სასარგებლო ინფორმაცია

პირველადი დახმარება #6

გულმკერდის დაზიანება შეიძლება გამოიწვიოს მძღოლის საჭეს ძლიერად დარტყმის შედეგად. ნეკნების ასეთი დაზიანებით და მოტეხილობით, უნდა გახსოვდეთ, რომ ნეკნებს აქვთ გადაჭარბებული მობილურობა და შეიძლება დაზიანდეს შინაგანი ორგანოები, თუ მსხვერპლი მწოლიარე მდგომარეობაშია.

თუ გულმკერდის ჭრილობა შეღწევადია, გამონაკლის შემთხვევებში, სამედიცინო დაწესებულებაში გადასაყვანად, შეგიძლიათ დაზარალებული ჯანსაღ მხარეს დააყენოთ.

პირველადი დახმარება #6