სასარგებლო ინფორმაცია

პირველადი დახმარება #4

თუ ხერხემლის დაზიანება გაქვთ, უნდა გახსოვდეთ, რომ მხოლოდ ექიმს შეუძლია კვალიფიციური დახმარების გაწევა.

ხერხემლის დაზიანების ნიშანი შეიძლება იყოს ტკივილი კისერზე ან ზურგზე შეხებისას.

თუ საჭიროა დაზარალებულის გადაადგილება, განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო. თავი და კისერი უნდა იყოს დამაგრებული ისე, რომ არ მოხდეს კიდევ უფრო დიდი დაზიანებები.

მაქსიმალური პირველადი დახმარება ამ შემთხვევაში არის დაზარალებულის მოთავსება მყარ, ბრტყელ ზედაპირზე და ყოველგვარი ზემოქმედების თავიდან აცილება.

ისევ:
მყარი ბრტყელი ზედაპირი
დაიდეთ ბალიში კისრის ქვეშ და წელის არეში, რათა დაიცვათ ხერხემლის ბუნებრივი მრუდები.

პირველადი დახმარება #4