სასარგებლო ინფორმაცია

პირველადი დახმარება #1

საგზაო შემთხვევის დროს დაზარალებულს პირველადი დახმარების გაწევის მძღოლის ვალდებულება კანონიერად დადგენილია.

თუ მძღოლი ამას დამოუკიდებლად ვერ ახერხებს, მაშინ ის ვალდებულია დაზარალებული სამედიცინო ცენტრში გაგზავნოს ან თავად აიყვანოს. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში მძღოლი ვალდებულია დატოვოს ინფორმაცია ავარიის მონაწილეთა შესახებ ჩასაწერად დაწესებულებაში, სადაც ის მივიდა, შემდეგ კი დაბრუნდეს შემთხვევის ადგილზე და დაელოდოს საგზაო პოლიციის წარმომადგენელს.

არსებობს მხოლოდ ერთი შემთხვევა, როდესაც მსხვერპლის თვითტრანსპორტირება დაუშვებელია: თუ ამ ქმედებამ შეიძლება გააუარესოს მისი მდგომარეობა.

თუ მსხვერპლი უგონო მდგომარეობაშია, არ მისცეთ წამალი!

პირველადი დახმარება #1