სასარგებლო ინფორმაცია

გამოცდა #9

აქ ჯობია შეანელო და პირველი სიჩქარით მართო.

რისთვისაც გამომცდელს შეუძლია საჯარიმო ქულების „დამატება“:

⚠️ მანევრამდე არ გამოიყურებოდა სარკეში ან გვერდითი ფანჯრიდან

⚠️ უსწორმასწორო გზა ან ხელოვნური ნაკაწრი ისე გაიარა, რომ მანქანის რხევა და გამომცდელის დისკომფორტი გამოიწვია

⚠️ არ მიეკრა თავის შესახვევს შუა რიგში (რაც სენსორები არ იწერენ)

⚠️ სენსორი აღმოაჩენს ჩართვას, მაგრამ თუ მას ძალიან შორს ჩართავთ, გამომცდელმა შეიძლება შეცდომად ჩათვალოს

⚠️ სიჩქარის შეცვლის შემდეგ ხელები საჭეზე უნდა იყოს

⚠️ დამუხრუჭება სრულ გაჩერებამდე ხორციელდება თანმიმდევრობით: დამუხრუჭება (1) - გადაბმა (2) - მუხრუჭი + გადაბმა (3). თუ კლაჩით დაიწყებთ, ეს შეცდომაა.

ამ წესების დაცვა უზრუნველყოფს გზაზე უსაფრთხოებას და ხელს შეუწყობს გამოცდის წარმატებით ჩაბარებას.

გამოცდა #9

ავტოსკოლა

სასარგებლო ინფორმაცია