სასარგებლო ინფორმაცია

გამოცდა #8

გზებზე ხშირად არ არის საკმარისი საგზაო ნიშნები. ამ შემთხვევაში ჩვენი მიმართულებიდან არ არის "მთავარი გზა". ფრთხილად უნდა იყოთ იმის გასაგებად, თუ ვის აქვს პრიორიტეტი გზაჯვარედინზე. ცხოვრებაში შეგიძლიათ უარი თქვათ პრიორიტეტებზე. მაგრამ გამოცდაში ეს შეიძლება იყოს შეცდომა.

გამოცდა #8

ავტოსკოლა

სასარგებლო ინფორმაცია