სასარგებლო ინფორმაცია

გამოცდა #6

პრაქტიკული მართვის გამოცდის მეორე ეტაპი ქალაქ ბათუმში შეიძლება ჩატარდეს რუკაზე მითითებულ ერთ-ერთ მარშრუტზე.

Первый экзаменационный маршрут
Второй экзаменационный маршрут​​​​​​​

გამოცდა #6

ავტოსკოლა

სასარგებლო ინფორმაცია