სასარგებლო ინფორმაცია

გამოცდა #5

რა იწვევს გამოცდის დაუყოვნებლივ შეწყვეტას და დისკვალიფიკაციას:

⛔️ ავტოფარეხში გაჩერება და დახლს დაჯახების გარეშე ვერ ვაჩერებდი.

⛔️ შეეჯახა რაიმე სახის პოზიციას რვა ფიგურაზე ან სადმე სხვაგან მანევრის შესრულებისას.

⛔️ ხელის მუხრუჭის დაჭერის გარეშე დაიწყო ესტაკადაზე გორვა.

⛔️ სრულად არ გაათავისუფლეს ხელის მუხრუჭი ესტაკადაზე მოძრაობისას.

⛔️ დაიწყო მოძრაობა კარის სრულად დაკეტვის გარეშე.

⛔️ დაიწყო არასწორი მიმართულებით მოძრაობა.

⛔️ გადავედი გაჩერების ხაზს მიღმა ესტაკადაზე.

გამოცდა #5

ავტოსკოლა

სასარგებლო ინფორმაცია