სასარგებლო ინფორმაცია

გამოცდა #4

პრაქტიკული გამოცდის პირველი ეტაპის ჩაბარების საგამოცდო ადგილი ბათუმში:
საიტზე თქვენ უნდა გაიაროთ 6 ელემენტი.
1. პარალელური პარკინგი.
2. ესტაკადა. შეჩერება და დაწყება დახრილზე.
3. ავტოფარეხი. ყუთის საპირისპიროდ შეყვანა.
4. რვა.
5. ჩიხი. შემობრუნება შეზღუდულ სივრცეში.
6. გველი.

მთელი ტესტის განმავლობაში, სადგომი სამუხრუჭე უნდა იყოს გამოყენებული მხოლოდ სამჯერ:
შესასვლელი პარალელური პარკირების საკანში
მანქანის სტაციონარული მდგომარეობის დაფიქსირება ესტაკადაზე ასვლის დაწყებამდე
გამოცდის ბოლოს STOP ხაზის წინ
კომპიუტერი აბარებს გამოცდას. ამიტომ პროცესის დროს მასთან საუბარი აზრი არ აქვს და გამომცდელთან საუბარი უბრალოდ შეუძლებელია.

გამოცდა #4

ავტოსკოლა

სასარგებლო ინფორმაცია