სასარგებლო ინფორმაცია

გამოცდა #1

გამოცდების ჩასაბარებლად საგზაო პოლიციას უნდა წარუდგინოთ შემდეგი დოკუმენტები:
- პასპორტი, რომლითაც შემოხვედით საქართველოში
- პასპორტის ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი (დაახლოებით 40 ლარი)
- სამედიცინო ცნობა მძღოლის სამედიცინო კომისიიდან (დაახლოებით 45 ლარი)

მართვის მოწმობის გამოცდა სამი ნაწილისგან შედგება:
- გამოცდის თეორიული ნაწილი
- პრაქტიკული გამოცდის პირველი ეტაპი შიდა სივრცეში (60 ლარი პირველი ორი ნაწილისთვის)
- პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპი საქალაქო საგამოცდო მარშრუტზე (91 ლარი)

ყველა ეტაპი ხელმისაწვდომია რვა ენიდან ერთ-ერთზე, ხოლო ქართული მართვის მოწმობა გაიცემა 15 წლის ვადით და აღიარებულია საგზაო ნიშნებისა და სიგნალების შესახებ ვენის კონვენციის მონაწილე ყველა ქვეყნის მიერ.

ენის შერჩევა შესაძლებელია გამოცდის დასაწყისში:
ქართული, აფხაზური, აზერბაიჯანული, ინგლისური, სომხური, ოსური, რუსული და თურქული.

გამოცდა #1

ავტოსკოლა

სასარგებლო ინფორმაცია