სასარგებლო ინფორმაცია

ტექნიკური კითხვები #6

მანქანის ბატარეის დანიშნულება:
- ძრავის გაშვების უზრუნველყოფა;
— გენერატორის უკმარისობის შემთხვევაში გამოიყენონ როგორც გადაუდებელი ენერგიის წყარო;
- მანქანებზე ინექციური ინექციით, ბატარეა მოქმედებს როგორც გამარტივებული გენერატორის მიერ წარმოქმნილი ძაბვის ტალღებისთვის.

აქედან გამომდინარეობს, რომ ძრავის მუშაობისას აუცილებელია ბატარეის გათიშვისას უკიდურესი სიფრთხილე. კარბურატორის ძრავას არაფერი დაემართება, მაგრამ კომპიუტერი, რომელიც აკონტროლებს განაწილებულ ინექციას, შეიძლება გაფუჭდეს!

ტექნიკური კითხვები #6