სასარგებლო ინფორმაცია

ტექნიკური კითხვები #5

 როგორ უნდა აკონტროლოთ თქვენი მანქანის საბურავების მდგომარეობა და პერიოდულად შეამოწმოთ ბორბლები ჭრილობისა და გახეხვისთვის ჩვენს ვებგვერდზე.
http://pddge.tilda.ws/hecking_the_condition_of_the_tires

ტექნიკური კითხვები #5