სასარგებლო ინფორმაცია

ტექნიკური კითხვები #4

მძღოლის კარის გაღებისას (ზოგჯერ მარჯვენა მგზავრის კარს ან ვიზის უკან), მწარმოებელი ტოვებს სტიკერს, როგორც შეხსენება, თუ რა წნევაა საბურავებში ოპტიმალური ამ მანქანისთვის.

ტექნიკური კითხვები #4