სასარგებლო ინფორმაცია

ტექნიკური კითხვები #3

მეტი შეგიძლიათ წაიკითხოთ ძრავის კარკასში ზეთის დონისა და ხარისხის შემოწმების შესახებ ჩვენს ვებგვერდზე
 http://pddge.tilda.ws/oil

ტექნიკური კითხვები #3