სასარგებლო ინფორმაცია

ტექნიკური კითხვები #2

ზეთის დონე დიპლომატზე უნდა იყოს ოდნავ მეტი, ვიდრე ნახევარი. დონე იზომება ძრავის დაწყებამდე. თუ მანქანა ახლახან ატარეს, ზეთი არ აქვს დრო, რომ ჩამოიწიოს კარკასში და დონე ნაკლებად გამოჩნდება.

ტექნიკური კითხვები #2