სასარგებლო ინფორმაცია

მართვის გაკვეთილები #9

რჩევა მეოთხე მათთვის, ვინც მოგზაურობს ქვეყნის მარშრუტებზე. საპატრულო მანქანა, რომელსაც მოციმციმე შუქი აქვს ჩართული გზაზე იშვიათი არაა. როგორ მოვიქცეთ მასზე? არ არის საჭირო გაჩერება. არც შეშინებაა საჭირო. პასუხი მარტივია: შეანელეთ და მოემზადეთ შეჩერებისთვის საჭიროების შემთხვევაში. ეს არ არის "ჩასაფრება" გზაზე. წინ შეიძლება იყოს ავარია ან სატრანსპორტო საშუალების შევიწროვება. ეს ნიშნავს, რომ საპატრულო მანქანა იქ რაიმე მიზეზით დგას.

მართვის გაკვეთილები #9