სასარგებლო ინფორმაცია

მართვის გაკვეთილები #5

როგორც ზემოთ აღინიშნა, უსაფრთხო და სწორი მართვისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, თუ როგორ გადის გზაჯვარედინები. ეს არის ძალიან დიდი განყოფილება და ინფორმაცია საკმაოდ ვრცელი იქნება. ბმულზე ყველა შეკითხვა გროვდება სხვადასხვა თემებიდან, მაგრამ ეხება მხოლოდ გზაჯვარედინებს. თუ შესაძლებელია, ნებისმიერ თავისუფალ დროს, შეეცადეთ გაიგოთ ეს ნიუანსი. ასე რომ, გზაჯვარედინებზე მოძრაობა.
http://pddge.tilda.ws/crossroad

მართვის გაკვეთილები #5