სასარგებლო ინფორმაცია

მართვის გაკვეთილები #5

ცალკე, გვინდა თქვენი ყურადღება მივაქციოთ ისრებით ნიშანს. ისინი სხვადასხვა ჯგუფს მიეკუთვნებიან, მაგრამ ჩვენ შევკრიბეთ ისინი, რათა შეადაროთ მათი მოთხოვნები და დაიმახსოვროთ როგორ განსხვავდებიან ისინი.

http://pddge.tilda.ws/arrow_signs

მართვის გაკვეთილები #5