სასარგებლო ინფორმაცია

მართვის გაკვეთილები #3

ზოგიერთი გამაფრთხილებელი ნიშანი უნდა დამონტაჟდეს ორჯერ (განმეორდება). ფაქტობრივად, საქართველოს გზებზე, ისევე როგორც ჩემს ნაცნობ რუსეთის გზებზე, ხშირად შეგიძლიათ ნახოთ ნიშნების ნაკლებობა. მაგრამ მეორე ნიშანი კანონია. და მათ არ უნდა გაგიკვირდეთ ან გაგიკვირდეთ. იმის დასამახსოვრებლად, თუ რომელი ნიშნები მეორდება, არის „შენიშვნა“, რომელსაც აქ ნახავთ.

http://pddge.tilda.ws/repeated_road_signs

მართვის გაკვეთილები #3