სასარგებლო ინფორმაცია

რთული ბილეთი #2

ყველას არ ესმის, რატომ არ შეგიძლიათ აირჩიოთ რომელიმე ვარიანტი გზაჯვარედინზე. ფაქტობრივად, სავალდებულო ნიშნები მხოლოდ მითითებულ მიმართულებებში მოძრაობას იძლევა. გამოდის, რომ უკუმოხვევა, ისევე როგორც მარცხნივ გადაკვეთა, აკრძალულია. ასევე აკრძალულია უკუსვლა ნებისმიერ გზაჯვარედინზე.

რთული ბილეთი #2

ავტოსკოლა

სასარგებლო ინფორმაცია