სასარგებლო ინფორმაცია

რთული ბილეთი #26

მუხლი 29. შუქნიშნის პუნქტი 4
.... ორივე მხარეს მონიშნული 1.9 ზოლის ზემოთ დამონტაჟებული გამორთული შექცევადი შუქნიშნები კრძალავს მოძრაობას ამ ზოლის გასწვრივ.

რთული ბილეთი #26

ავტოსკოლა

სასარგებლო ინფორმაცია