სასარგებლო ინფორმაცია

რთული ბილეთი #23

კვეთაზე 5 მეტრში გაჩერება და პარკირება აკრძალულია. განსაკუთრებული სიტუაცია სამმხრივი კვეთით.
მუხლი 37. გაჩერება და გაჩერება
6. სატრანსპორტო საშუალებების გაჩერება აკრძალულია:

ა.გ) საავტომობილო გზების გადაკვეთაზე, აგრეთვე მათი კვეთის კიდეებიდან 5 მეტრზე უფრო ახლოს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც გაჩერება კეთდება სამმხრივი გზაჯვარედინების (გზაჯვარედინების) გვერდითი გასასვლელების საპირისპიროდ, რომლებსაც აქვთ უწყვეტი მარკირების ხაზი ან გამყოფი ზოლი;

მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ გაჩერება აკრძალულია:
ბ.დ) იმ ადგილებში, სადაც მანძილი მყარი მონიშვნის ხაზს (გარდა გზის სავალი ნაწილის აღმნიშვნელი მონიშვნებისა) და გაჩერებულ სატრანსპორტო საშუალებას შორის არის 3 მეტრზე ნაკლები;
Всё про остановку и стоянку здесь

რთული ბილეთი #23

ავტოსკოლა

სასარგებლო ინფორმაცია