სასარგებლო ინფორმაცია

რთული ბილეთი #21

რომელ ზოლზე უნდა შეხვიდეთ გზაჯვარედინებზე მარჯვნივ და მარცხნივ მოხვევისას?

მუხლი 32.7. სანამ მარჯვნივ ან მარცხნივ მოუხვიე...:

ა) მარჯვენა მხარეს სატრანსპორტო საშუალება მაქსიმალურად უნდა მიუახლოვდეს გზის მარჯვენა კიდეს და შემდეგ გააკეთოს უმოკლესი მანევრი;

ბ) მარცხენა მხარეს სატრანსპორტო საშუალება, თუ ეს შესაძლებელია, უნდა მიუახლოვდეს გზის ცენტრს (ორმხრივ გზაზე) ან გზის მარცხენა კიდეს (ცალმხრივი გზაზე) და თუ თქვენ აპირებთ შემოსვლას. სხვა ორმხრივი გზა, შემობრუნება უნდა მოხდეს ისე, რომ გზის კვეთაზე გასვლისას მანქანა არ მოხვდეს შემხვედრი მოძრაობის მხარეს.

⚠️ საგზაო მოძრაობის წესებში ზუსტად არ არის მითითებული, რომელ ზოლზე გავიდეთ გზაჯვარედინზე.
მარჯვნივ - რაც შეიძლება ახლოს მარჯვენა კიდესთან.
მოუხვიეთ მარცხნივ - საავტომობილო გზების გადაკვეთის შემდეგ შემხვედრ მოძრაობაში შესვლის გარეშე. ანუ ზოლის გასწვრივ თავისი მიმართულებით, რამდენიც არ უნდა იყოს.

რთული ბილეთი #21

ავტოსკოლა

სასარგებლო ინფორმაცია