სასარგებლო ინფორმაცია

რთული ბილეთი #1ზოგიერთი კითხვა ვარაუდობს, რომ გამოსაცდელს აქვს საკმარისი ცოდნა საგზაო მოძრაობის წესების სხვადასხვა მონაკვეთზე. ზოგიერთი მოსწავლე ცდილობს დაიმახსოვროს სწორი პასუხი გაუგებრად. შევეცადოთ გავერკვეთ.

რთული ბილეთი #1

ავტოსკოლა

სასარგებლო ინფორმაცია