სასარგებლო ინფორმაცია

რთული ბილეთი #18

ხშირად ეს ორი შეკითხვა იწვევს დაბნეულობას. მოდი გავარკვიოთ. წესების მიხედვით (მუხლი 36. პუნქტი 3, დ):
ე) მძღოლს, რომელიც შევიდა გზაჯვარედინზე, როდესაც შუქნიშნის სიგნალი იძლევა, შეუძლია იმოძრაოს განზრახ მიმართულებაზე, კვეთაზე გასასვლელში აკრძალული შუქნიშნების მიუხედავად, მაგრამ იმ პირობით, რომ ეს ხელს არ უშლის გზის სხვა მომხმარებლებს გადაადგილებისას. მიმართულება ღიაა მოძრაობისთვის. თუ მძღოლის მარშრუტზე მდებარე შუქნიშნების წინ კვეთაზე არის გაჩერების ხაზები (და/ან საგზაო ნიშნები 7.16), მან უნდა იხელმძღვანელოს თითოეული შუქნიშნის სიგნალით;

რთული ბილეთი #18

ავტოსკოლა

სასარგებლო ინფორმაცია