სასარგებლო ინფორმაცია

რთული ბილეთი #17

წრიულ გზაზე მოძრაობის თავისებურება თავად ბილეთებშიც კარგად აისახება. ორი მნიშვნელოვანი პუნქტია გასათვალისწინებელი.

პირველ რიგში, შემოვლითი გზა არის კვეთა, რომელიც განსხვავდება მხოლოდ კონფიგურაციით. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ უნდა გაიაროთ იგი პრიორიტეტული ნიშნების დაცვით და მათ გარეშე, მარჯვნივ დაბრკოლების შემდეგ.

მეორეც, რგოლის ჩართვა აქტიურდება მხოლოდ მოძრაობის მიმართულებიდან გამომდინარე. ეს უმარტივესი წესია. ბილეთებზე გამოსახული სურათები ნათლად გეტყვით, როდის უნდა ჩართოთ რომელი მხრივ.

სხვა ქვეყანაში შესასვლელ-გასასვლელში მარჯვენას ჩართვაა საჭირო, ხოლო მარცხნივ მხოლოდ მარჯვნიდან მარცხნივ ზოლის შეცვლისას. აქედან გამომდინარეობს დაბნეულობა.


 

რთული ბილეთი #17

ავტოსკოლა

სასარგებლო ინფორმაცია