სასარგებლო ინფორმაცია

რთული ბილეთი #16

შემხვედრი მოძრაობის თანმიმდევრობა ასეთია:

1. ის, ვისი გზის ნაწილზეც არის დაბრკოლება, თითქმის ყოველთვის აცდენს.

2. თუ დაყენებულია პრიორიტეტული ნიშნები, მაშინ მათგან ხედავთ ვის აქვს უპირატესობა.

3. თუ არსებობს "ციცაბო ასვლის" ნიშანი, პრიორიტეტი აქვს აღმავალი მიმართულებით მოძრავს.

რთული ბილეთი #16

ავტოსკოლა

სასარგებლო ინფორმაცია