სასარგებლო ინფორმაცია

რთული ბილეთი #14

ისრებით ამკრძალავი ნიშნები, სავალდებულო ნიშნების მსგავსად, მოქმედებს მხოლოდ იმ გზაჯვარედინზე, რომლის წინც ისინი დამონტაჟებულია.

აკრძალვა ვრცელდება მხოლოდ ნიშანზე მითითებულ მიმართულებაზე.

რთული ბილეთი #14

ავტოსკოლა

სასარგებლო ინფორმაცია