სასარგებლო ინფორმაცია

რთული ბილეთი #13

თუ არსებობს ნიშნები, ისინი უნდა დაიცვან.

თუ ისინი იქ არ არიან, ტრამვაის ტრასების გავლა გზის იმავე დონეზე ხდება დამატებითი ზოლი.

რთული ბილეთი #13

ავტოსკოლა

სასარგებლო ინფორმაცია