სასარგებლო ინფორმაცია

რთული ბილეთი #11

კვეთის მიღმა შეიძლება დამონტაჟდეს ნიშანი სწორი ისრით. ამ შემთხვევაში ის მოქმედებს მომდევნო გადაკვეთამდე, მაგრამ აღარ მოქმედებს მასზე.

თავისებურება:
ნიშანი არ კრძალავს ეზოში მარჯვნივ მოხვევას და სხვა მიმდებარე ტერიტორიაზე შესვლას.

სურათზე ყვითელი მანქანა გაჩერებულია ამკრძალავი ნიშნის მიდამოში. ეზოში შესვლით მისი მოთხოვნები არ უქმდება

რთული ბილეთი #11

ავტოსკოლა

სასარგებლო ინფორმაცია