სასარგებლო ინფორმაცია

რთული ბილეთი #10

ეს არის დანიშნულების ნიშნები. ისინი მოქმედებენ გზის ამ გზაჯვარედინზე, კომენტარის დადგენამდე. თქვენ შეგიძლიათ გადაადგილება მხოლოდ ისრის გასწვრივ.
თვისება: სადაც ნებადართულია მარცხნივ მოხვევა, იქაც არის შემობრუნება.

რთული ბილეთი #10

ავტოსკოლა

სასარგებლო ინფორმაცია