სასარგებლო ინფორმაცია

რთული ბილეთი #9

მოულოდნელად მოვისმინეთ სტუდენტების შეკითხვა, თუ სად ვიპოვოთ საგზაო მოძრაობის წესების ტექსტი რუსულ ენაზე.

Ის აქაა
სსიპ ”საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე”

რთული ბილეთი #9

ავტოსკოლა

სასარგებლო ინფორმაცია